25,00zł

Julian Rose - W obronie życia

Julian Rose przedstawia zbiór wnikliwych esejów nawołujšcych do działań zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Celem jest odwrócenie niebezpiecznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza planeta. Autor zachęca do wyjœcia z „Matrixa”, który ogarnšł œwiat. Podpowiada, jak wyzwolić się z tej pułapki i stać się bardziej œwiadomym, pewnym siebie człowiekiem.Czerpišc z własnych doœwiadczeń, które wyniósł jako rolnik i bojownik o poprawę œwiata i bytu ludzkiego, a także jako artysta oraz działacz społeczny, Julian Rose wyjaœnia, jak można zrzucić niewolnicze kajdany społeczeństwa konsumpcyjnego i odkryć prostsze, lepsze i bardziej zadowalajšce życie.W esejach poruszajšcych szereg palšcych problemów naszej planety i cywilizacji Julian Rose wzywa czytelnika do odkrycia własnych, przytłumionych rzeczywistoœciš możliwoœci i poprawienia tak tragicznych obecnie warunków życia i rozwoju człowieka.
Recenzje

Informacja
Wysyłka
Regulamin
Wydawnictwo Genesis
Masłowice Tuchomskie 1
77-133 Tuchomie

tel.kom. 0605441971
E-mail:
genesis@oknet.com.pl
Twój koszyk jest pusty