38,00zł

Rudolf Steiner - Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki (Wydanie II)

Książka ta zawiera cykl wykładów, które uchodzą dzisiaj za podstawową prezentację duchowo zorientowanej antropologii Rudolfa Steinera. Wykłady te mogą być czytane na różne sposoby. Życzliwie nastawiony laik może rozpoznać w nich dokument genialnej intuicji autora. Z lektury tej może także wyłonić się ogólny obraz założeń pedagogiki waldorfskiej. Jednak dla tych, którzy są zorientowani w antropozofii, zajmowanie się Ogólną wiedzą o człowieku stanowi drogę ćwiczeń medytacyjnych w sensie antropozoficznie zorientowanego samowychowania. Przekład tego wydania jest gruntownie przerobioną, poprawioną i udoskonaloną wersją tłumaczenia sprzed 10 lat. Można nawet powiedzieć, że miejscami jest to zupełnie nowe tłumaczenie. Jego podstawą był tekst najnowszego wydania niemieckiego z 1992 roku, w którym, w porównaniu z poprzednimi wydaniami, wprowadzono wiele korektur, uzupełnień i poprawek, które zaznaczone są w przypisach. Obecne wydanie wzbogacone zostało poza tym o dwa nowe teksty oraz znacznie rozszerzone przypisy.
Recenzje

Informacja
Wysyłka
Regulamin
Wydawnictwo Genesis
Masłowice Tuchomskie 1
77-133 Tuchomie

tel.kom. 0605441971
E-mail:
genesis@oknet.com.pl
1 x Thomas Berger - Boże Narodzenie - ozdoby na okres adwentu i świąt
1 x Rudolf Steiner - Od fizyczności człowieka do duchowości świata
1 x Rudolf Steiner - Wiedza dawnych misteriów
1 x Freya Jaffke - Prace ręczne dla dzieci i doroslych
1 x Harrie Salman - Uzdrowienie Europy
1 x Rudolf Steiner - Misteria Wschodu i chrześcijaństwa
1 x Rudolf Steiner - Mądrość wtajemniczonych i poznanie gwiazd
1 x Maria Sidorska-Ryczkowska - Stacyjka na wschodzie i zachodzie
1 x Rudolf Steiner - Jak osiągnąć poznanie wyższych światów (wydanie II)
1 x Rudolf Steiner - Duchowe hierarchie i ich odzwierciedlenie w świece fizycznym
1 x Rudolf Steiner - Ogólna wiedza o człowieku jako podstawa pedagogiki (Wydanie II)
1 x Barbara Kowalewska - Życie przed życiem, prawa karmy i reinkarnacji
1 x Sylvia Francke, Thomas Cawthorne - Drzewo Życia i Święty Graal
1 x Erhard Fucke - Zarys pedagogiki wieku dojrzewania
1 x Jakob Lorber - Młodość Jezusa - Ewnagelia Jakuba
1 x Rudolf Steiner - Egipskie mity i misteria
1 x Gurdun Burkhard - Ujmij życie w swoje ręce (wydanie II)
1 x Julian Rose - Zmieniając kurs na życie
1 x Rudolf Steiner - U bram teozofii
1 x Hans Plomp - W indiach
1 x Rudolf Steiner - Tajemnice Ewangelii Św. Marka (wydanie II)
1 x Jörgen Smit - Medytacja i przeżycie Chrystusa
1 x Rudolf Steiner - Posłannictwo Archanioła Michała
1 x Jakub Lorber - Trzy dni w Świątyni
1 x Rudolf Steiner - Przemiany życia duszy (wydanie II)
1 x Manfred Kyber - Trzy światła małej Weroniki
1 x Rudolf Steiner - Stosunek świata gwiazd do człowieka (Wydanie II)
910,00zł